FAQ's 

 

Wat mag er wel en niet in een afvalcontainer?    

Geen klein chemisch afval, geen witgoed (koelkasten, wasmachines etc.) geen asbest of ander soortig afval dan waarvoor de container besteld is. Enkele voorbeelden hiervan zijn: geen puin in een groenafvalcontainer, geen dakafval in een bouw- en sloopafvalcontainer, geen grond in een puincontainer. Bij ieder soort afval staat beschreven wat er in wel/niet is toegestaan. Dit staat vermeld bij de specifieke afvalstroom in de webshop. Bij vragen of onduidelijkheden hierover kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen op telefoonnummer 0348-564565. 

 

Welke zaken zijn in de prijs voor afvalcontainers inbegrepen? 

In de prijs is inbegrepen: maximaal 4 weken huur van de afvalcontainer, leveren en ophalen van de afvalcontainer, milieuvriendelijke verwerking van het afval, 21% BTW, exclusief eventuele toeslagen.

Na 4 weken wordt er, per volledige week (inclusief zaterdag, zondag en feestdagen) een bedrag van € 7,- excl. btw (€ 8,47 incl. btw) per week doorbelast voor portaalcontainers en een bedrag van € 28,- excl. btw ( € 33,88 incl. btw) per week doorbelast voor haakarmcontainers.

Voor plaatsing, wisselen of afvoeren van een container op zaterdag gelden onderstaande toeslagen:

Indien onze chauffeur op locatie komt en onverrichterzake weer weg gaat wordt er een toeslag van € 66,50 excl.btw ( € 80,47 incl. btw) doorbelast.

 

Hoeveel ruimte moet ik vrijhouden voor de afvalcontainer? 

De benodigde hoeveelheid ruimte voor het plaatsen van de afvalcontainer hangt uiteraard af van de afmetingen van de te plaatsen container. De breedte van de aanrijdroutet.b.v. plaatsing van de afvalcontainer dient te allen tijde 3,5m breed en 4,5m hoog te zijn. De chauffeur bepaalt of er genoeg ruimte beschikbaar is om de container te plaatsen en weer op te halen. Bent u er niet zeker van of de plaats ruim genoeg is voor de door u bestelde afvalcontainer dan kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 0348-564565. 

 

Kan ik telefonisch een bestelling plaatsen? 

Ja dit is mogelijk. Wij helpen u graag telefonisch met het plaatsen van uw bestelling voor het huren van een afvalcontainer. U kunt natuurlijk ook altijd bellen als u vragen hebt of extra informatie wenst. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0348-564565. 

 

Is contante betaling mogelijk voor een bestelling via de website? 

Nee dit is alleen mogelijk indien u de bestelling per e-mail aan ons doorgeeft. Bij contante betaling geldt een toeslag van € 10,- excl. btw (€ 12,10 incl. btw) per bestelling.

 

Wat is een bouw- en sloopafvalcontainer? 

Bouw- en sloopafval betreft diverse soorten afval door elkaar heen. Bij de afvalstroom bouw- en sloopafval staat op de webshop beschreven wat er in wel/niet is toegestaan. Bij vragen of onduidelijkheden hierover kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen op telefoonnummer 0348-564565. 

 

Wat is een dakafvalcontainer? 

Dakafval bestaat uit de volgende afvalsoorten: teerhoudend dakafval, bitumineus dakafval, composieten van teerhoudend- of bitumineus dakafval, dakgrind, verkleefd met teer of bitumen. De volgende afvalsoorten kunnen dus niet als dakafval worden afgevoerd: asbest, asfalt, chemische materialen en grond. 

  

Moet ik aanwezig zijn bij het plaatsen van de container?  

Wij adviseren altijd wel om met plaatsing van de container aanwezig te zijn. Hierdoor kunnen wij de gewenste locatie van de container zo goed als mogelijk garanderen. Indien het niet mogelijk is om tijdens de plaatsing van de container aanwezig te zijn, dan adviseren we telefonisch bereikbaar te zijn. Onze chauffeur zal u dan bellen als hij ter plaatse is en in overleg met u de container plaatsen op de gewenste locatie. 

 

Kan ik de container ook achterstevoren laten plaatsen?   

Ja dit is mogelijk. Voor het achterstevoren laten plaatsen, wisselen of afvoeren van een container gelden onderstaande toeslagen: 

 

Dien ik aanwezig te zijn met het ophalen van de container?   

Het aanwezig zijn bij het ophalen van de container is wat ons betreft niet noodzakelijk. Als u er zorg voor draagt dat de container bereikbaar is voor onze chauffeur, dan kan hij deze zonder uw aanwezigheid afvoeren. Mocht de container niet bereikbaar zijn voor afvoer wordt er een toeslag doorbelast van € 66,50 excl. btw. (€ 80,47 incl. btw).

 

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een container? 

Op eigen terrein is dit niet nodig. Mocht u op de openbare weg een container willen laten plaatsen, dan is verstandig om te informeren bij uw gemeente. Dit om eventuele boetes, naheffingen (precario) te voorkomen. U als afnemer van de afvalcontainer bent ten alle tijde verantwoordelijk hiervoor.

 

Mag ik mijn koelkast in de container gooien? 

Nee. Wij raden aan dit bij de gemeente te brengen en/of af te halen als wit/bruingoed. Bij aanschaf van een vervangend wit/bruingoed dient de leverancier hiervan het oude wit/bruingoed in te nemen.

 

Mogen er ook verfblikken in de afvalcontainer worden gegooid? 

Alleen wanneer de verfblikken zijn leeg geschraapt dan vallen ze niet onder chemisch afval en mogen dus in de afvalcontainer. 

 

Mag ik in een hout/puin container toch ook andere materialen gooien? 

Ja dat is mogelijk echter alleen als u dit kenbaar maakt bij onze planning. Het tarief van de container veranderd uiteraard. Hou tevens wel rekening met de voorwaarden voor bouw en sloopafval zoals vermeld in onze webshop. 


LET OP: als deze wijziging niet van tevoren kenbaar gemaakt wordt dan blijft de container staan en worden er extra transport kosten berekend.  

 

De buurt heeft mijn container vol gegooid wat moet ik doen? 

U kunt, wanneer de buren bekend zijn, deze uiteraard aanspreken en/of aansprakelijk stellen. De kosten van de container worden te allen tijde aan u berekend. Ter voorkoming adviseren wij u een afsluitbare container te laten plaatsen.  

 

Mijn container heeft in brand gestaan wat moet ik doen? 

U bent verplicht dit direct bij ons te melden. De ontstane schade wordt op uw kosten hersteld. Uiteraard wordt het nog achtergebleven (verbrande) restafval tegen de dan geldende tarieven verrekend.  

 

Leveren jullie op zaterdag? 

Ja, Uw Maat in Afval is zaterdags geopend van 7.30 tot 13.00 uur.

 Bestellingen van afvalcontainers dienen de vrijdag ervoor uiterlijk om 13.00 uur geplaatst te zijn. Mocht u andere wensen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen op telefoonnummer 0348-564565 om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden.  

 

Wie is er verantwoordelijk voor de container? 

U bent als opdrachtgever verantwoordelijk voor de geplaatste container. In geval van enigerlei schade aan de container bijvoorbeeld door brand, bekladden van de container of andere lakschades, het op last van gemeente, (milieu)politie of brandweer afvoeren van de container komen voor uw rekening. Schade aan de omgeving (bestrating, beplanting, lantaarnpalen etc.) alsmede de beschermende voorzieningen die u als opdrachtgever mogelijk hebt aangebracht zijn voor rekening van u als opdrachtgever. 

 

Hoe hoog mag de afvalcontainer beladen worden?

De container mag maximaal 20cm boven de rand geladen worden. Gladde materialen beladen tot aan maximaal de containerrand. Is de container onacceptabel boven de rand geladen dan wordt deze niet meegenomen en worden er transportkosten in rekening gebracht van € 66,50 excl. btw (€ 80,47 incl. btw). Een en ander in verband met het voorkomen van ARBO technische en/of verkeersgevaarlijke situaties voor onze eigen chauffeurs alsmede derden. Bij overbelading hanteren wij een toeslag (klik op toeslag voor de tabel).